Nagisa+Rika+Taiga View my profile

ประกาศคราบบบ ><

posted on 17 May 2009 10:41 by animefunclub

โอะโอ่

ผมจะมาบอกว่า

 

ไม่ได้ปิดบลอกนะครับ

 

เพียงแต่ อยากหาสิ่งใหม่ๆ

เลยทำบลอกให่

 

my-clannad.exteen.com

ไม่ แนะนำให้จิ้ม

ลากเอาดีกว่าคาฟ ><

 

แล้วเจอกานนน้า ><

edit @ 17 May 2009 10:43:28 by Nagisa+Rika+Taiga

Comment

Comment:

Tweet

เข้ามาเม้นให้ตัว เอง เข้าท่าป่ะละ ==

#1 By Allhail_azunyanSama on 2009-05-28 09:49